УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Առավոտյան աղոթք 

ԶՔեն գոհանամք, 
Տէր Աստուած մեր. 
որ շնորհեսցեր մեզ հանգիստ 
քնոյ ի խաղաղութեամբ: 
Տուր մեզ, Տէր. զառաջիկայ 
օրս խաղաղութեամբ 
անցուցանել: 
ԱՄԷՆ: 
Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս. 
որ լուսաւորես զամենայն մարդ, 
լուսաւորեա զիս՝ զխաւարեալս 
մեղօք. բաց զաչս իմոյ եւ 
հաստատեա յերկիւղ ի սէր պատուիրանաց Քոց: 
ԱՄԷՆ: 

 

 

 

 

Аравотян ахотк 

Зкен гоанамк, Тэр Астуац мер, вор

шнорецер мез hангист кно

хахахутеамб.Тур мез, Тэр, зарачика

орс хахахутеамб анцуцанел.

Амэн.

Луйс чшмарит Кристос,

вор лусаворес заменайн мард,

лусавореа зис зхавареалс

мехок; бац зачс имо ев

hастатеа hеркюх и сер

патвиранац Коц.

Амэн.

 

 

 

 УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Благодарим Тебя, Господи, что

даровал нам покойный сон в мире.

Дай нам, Господи, и грядущий

день в мире провести.

Аминь.

Свет истины Христос, что

осветил человека, освети

меня во тьме грехов моих,

открой очи мои и утверди

во страхе и любви заповеди

Твои.

Аминь.